22.X.София, 29.X. Пловдив, 30.X.Варна, 31.X.Русе

Digital Humanities:
фокус човека 2019

За събитието

За събитието:

Дигитализацията на ежедневния ни живот е повлияла на начина, по който комуникираме, получаваме, консумираме и обработваме информация, намираме любов, споделяме нашия живот, пазаруваме и пътуваме. По същество тя е променила начина, по който живеем живота си.

Променяйки нашия живот, неотменно се променя и начина по който ние се мотивираме, ставаме лоялни, търсим работа или неотменно плащаме данък стрес.

Целта на конференцията е да обърне внимание на работата на човека в дигиталното настояще и бъдеще – рисковете за бизнеса и здравето на индивида, акцентирайки върху промяната и менталното здраве.

Къде:

Capital Fort, София

Пловдив

хотел Черно Море, Варна

Русе

Кога:

София
22 октомври

Пловдив
29 октомври

Варна
30 октомври

Русе
31 октомври

Организатори

Ние сме организации създадени от бизнес лидери,за които менталното здраве, мотивацията и лидерството във всяка компания са основни приоритети.

Съветът на жените в бизнеса в България

Съветът на жените в бизнеса в България

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции; да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България и да подпомага младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование

Somenso

Somenso център за социално здраве

"Somenso" е организация изцяло посветена на проблема със стреса и отражението му във всякакви форми и измерения във всекидневния ни живот.Нашите инициативи са свързани с: превантивни действия;обучения и програми;невро-психологични измервания;консултативно-терапевтични сесии.
Програма

Станете част от обществото на хуманноста: живейте, работете и управлявайте с мисълта за значимите неща в живота!

Регистрация

08:30 – 09:00

Добре дошли!

ОТКРИВАНЕ

Добре дошли: Анна Цолова

Добре дошли:

Парчетата на една душа: Христо Мутафчиев

Анна Цолова

БЛОК 1: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ

Модератор:Анна Цолова


9:40 – 10:00 Digital Humanities и трансформацията човека: Силвия Куманова

10:00 – 10:15 АI и влиянието на технологиите в отношенията: Ираван Хира

10:15 – 11:15 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Digital Humanities:


11:15 – 11:30 кафе пауза

Виктория Блажева

БЛОК 2: МИЛЕНИАЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОМЯНА

Модератор:


11:30 – 11:45 Изследване за милениалите:

11:45 – 12:00 Какво ще накара българите да се завърнат от чужбина? Александър Ковачев

12:00 – 13:00 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Мотивацията при милениалите:


13:00 – 14:00 обяд

Justin

БЛОК 3: СТРЕСЪТ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

Модератор:Жустин Томс


14:00 – 14:20 Стресът в работна среда -опитът на Германия: проф. Юлиана Йорданова

14:20 – 14:40 Ролята на стреса в заболяванията

14:40 – 15:10 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Въздействието на стреса : Силвия Куманова, проф. Юлиана Йорданова, Боряна Герасимова


15:15 – 15:30 обяд

Alejandrin Littel

БЛОК 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЧОВЕКА

уъркшоп


Поток 1 Как да възпитаваме новите деца, родени в ерата на дигиталната свързаност : Жустин Томс

Поток 2 В търсене на „дигитален баланс“ Ани Хира

Поток 3 Лего експеримент: Как тялото ми реагира под действие на стрес: Капка Стойкова, Силвия Куманова


17:30 закриване

Willow Trantow

Гала вечеря и награждаване

Регистрация

08:30 – 09:00

Добре дошли!

ОТКРИВАНЕ

Добре дошли: Анна Цолова

Добре дошли: Мария Маврудиева

Парчетата на една душа: запис -Христо Мутафчиев

Анна Цолова

БЛОК 1: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ

Модератор:Анна Цолова


9:40 – 10:00 Digital Humanities и трансформацията човека: Силвия Куманова

10:00 – 10:15 АI и влиянието на технологиите в отношенията

10:15 – 11:15 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Digital Humanities:


11:15 – 11:30 кафе пауза

Виктория Блажева

БЛОК 2: МИЛЕНИАЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОМЯНА

Модератор:


11:30 – 11:45 Защо милениалите напускат работа и как да ги задържим: Димитър Генов

11:45 – 12:00 Какво ще накара българите да се завърнат от чужбина?Александър Ковачев

12:00 – 13:00 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Мотивацията при милениалите:


13:00 – 14:00 обяд

Justin

БЛОК 3: СТРЕСЪТ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

Модератор:Жустин Томс


14:00 – 14:20 Стресът в работна среда -опитът на Германия : проф. Юлиана Йорданова

14:20 – 14:40 Ролята на стреса в заболяванията

14:40 – 15:10 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Въздействието на стреса : Силвия Куманова, проф. Юлиана Йорданова, Ана Хира, Боряна Герасимова


15:15 – 15:30 обяд

Alejandrin Littel

БЛОК 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЧОВЕКА

уъркшоп


Поток 1 Как да възпитаваме новите деца, родени в ерата на дигиталната свързаност : Жустин Томс

Поток 2 В търсене на „дигитален баланс“ Ани Хира

Поток 3 Лего експеримент: Как тялото ми реагира под действие на стрес: Капка Стойкова, Силвия Куманова


17:30 закриване

Регистрация

08:30 – 09:00

Добре дошли!

ОТКРИВАНЕ

Добре дошли: Анна Цолова

Добре дошли: Мария Маврудиева

Парчетата на една душа: запис -Христо Мутафчиев

Анна Цолова

БЛОК 1: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ

Модератор:Анна Цолова


9:40 – 10:00 Digital Humanities и трансформацията човека: Силвия Куманова

10:00 – 10:15 АI и влиянието на технологиите в отношенията

10:15 – 11:15 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Digital Humanities:


11:15 – 11:30 кафе пауза

Виктория Блажева

БЛОК 2: МИЛЕНИАЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОМЯНА

Модератор:Виктория Блажева


11:30 – 11:45 Защо милениалите напускат работа и как да ги задържим: Димитър Генов

11:45 – 12:00 Какво ще накара българите да се завърнат от чужбина?

12:00 – 13:00 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Мотивацията при милениалите:


13:00 – 14:00 обяд

Justin

БЛОК 3: СТРЕСЪТ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

Модератор:Жустин Томс


14:00 – 14:20 Стресът в работна среда -опитът на Германия : проф. Юлиана Йорданова

14:20 – 14:40 Ролята на стреса в заболяванията

14:40 – 15:10 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Въздействието на стреса : Силвия Куманова, проф. Юлиана Йорданова, Ана Хира, Боряна Герасимова


15:15 – 15:30 обяд

Alejandrin Littel

БЛОК 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЧОВЕКА

уъркшоп


Поток 1 Как да възпитаваме новите деца, родени в ерата на дигиталната свързаност : Жустин Томс

Поток 2 В търсене на „дигитален баланс“ Ана Хира

Поток 3 Лего експеримент: Как тялото ми реагира под действие на стрес: Капка Стойкова, Силвия Куманова


17:30 закриване

Регистрация

08:30 – 09:00

Добре дошли!

ОТКРИВАНЕ

Добре дошли: Анна Цолова

Добре дошли: Мария Маврудиева

Парчетата на една душа: запис -Христо Мутафчиев

Анна Цолова

БЛОК 1: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ

Модератор:Анна Цолова


9:40 – 10:00 Digital Humanities и трансформацията човека: Силвия Куманова

10:00 – 10:15 АI и влиянието на технологиите в отношенията

10:15 – 11:15 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Digital Humanities:


11:15 – 11:30 кафе пауза

Виктория Блажева

БЛОК 2: МИЛЕНИАЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОМЯНА

Модератор:Виктория Блажева


11:30 – 11:45 Защо милениалите напускат работа и как да ги задържим Димитър Генов

11:45 – 12:00 Какво ще накара българите да се завърнат от чужбина?

12:00 – 13:00 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Мотивацията при милениалите:


13:00 – 14:00 обяд

Justin

БЛОК 3: СТРЕСЪТ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

Модератор:Жустин Томс


14:00 – 14:20 Стресът в работна среда -опитът на Германия : проф. Юлиана Йорданова

14:20 – 14:40 Ролята на стреса в заболяванията

14:40 – 15:10 ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ: Въздействието на стреса : Силвия Куманова, проф. Юлиана Йорданова, Боряна Герасимова


15:15 – 15:30 обяд

Alejandrin Littel

БЛОК 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЧОВЕКА

уъркшоп


Поток 1 Как да възпитаваме новите деца, родени в ерата на дигиталната свързаност : Жустин Томс

Поток 2 В търсене на „дигитален баланс“ Ани Хира

Поток 3 Лего експеримент: Как тялото ми реагира под действие на стрес: Капка Стойкова, Силвия Куманова


17:30 закриване

Лектори

Потвърдили участие лектори:

Hristo

Христо Мутафчиев

Театрален актьор

Anna

Анна Цолова

Журналист

Silvia

Силвия Куманова

Организационен психолог Somenso

Alex

Александър Ковачев

Изпълнителен директор Idea International

Juliana

проф. Юлиана Йорданова

нерво-психолог Институт по невро-биология БАН

Mihail

Михаил Михайлов

President Of PMI Bulgaria Chapter

Boriana

Боряна Герасимова

Изпълнителен директор Re:gena

Justin

Жустин Томс

Преподавател Нов Български Университет

Human-centric Star КОНКУРС

Ежегоден конкурс за организация с добри практики насочени към човека

 • В конкурса могат да участват компании, регистрирани в България по българското законодателство. Те кандидатстват с програми ориентирани към служителите си, извършващи се на територията на страната. Работотателите оценени на първите 5 места от всяка категория, ще бъдат публикувани в интернет.

 • Заявленията се приемат в свободен текст, попълвайки форма съдържаща:
  Програма за развитие на човешкия капитал
  Допълнителни придобивки на служителите
  към формата

 • След, като на първо ниво кандидатстващия работодател е одобрен, получава писмо с молба за заплащане на такса в размер на 100лв без ДДС, за обработка на резултати от анкета "Коефициент на щастие на служителите" .

 • След верификация на заплащанането участника получава достъп до анкетата. В зависимост от категорията на предприятието, участника е длъжен да осигури необходим брой анонимни попълвания на анкетата "Коефициент на щастие на служителите" както следва:
  Микро предприятие – 80% от служителите
  Малко и средно предприятие – 50% от служителите
  Голямо предприятие - 25% от служителите

 • Работодателя осигурява необходимия брой попълвания на анкетата посочени в стъпка 3. Задължение на кандидатстващата страна е да следи за попълванията, като организатора на конкурса дава информация, за попълнените анкети само при запитване. До 30 декември всеки участник ще получи на регистрационния мейл, анализ на коефициента на щастие на служителите си.

 • Жури разглежда постъпилите кандидатури и номинира победителя във всяка категория. Журито е в състав: Силвия Куманова - организационен психолог, Мария Маврудиева, Боряна Герасимова, Ани Хира. По време на гала вечерята в София, ще бъдат наградени победителите в категории и съобщени резултатите.

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ без ДДС

В тази секция, може да заявите вашето място, в зависимост от предпочитанията ви! Ние сме гъвкави в нашите предложения. Ако желаете само достъп до гала вечеря, моля свържете се с нас!. До 15 септември Гала достъп 189лв, до 18 октомври, Гала достъп 229лв.

Ранно записване стандартен достъп
до 15 септември
53лв.

 • Стандартно място
 • Кафе пауза
 • Обяд
 • Материали от събитието
 • Уъркшоп достъп
 • Презентации
 • Гала вечеря

Ранно записване PRO достъп
до 15 септември

99лв.

 • Стандартно място
 • Кафе пауза
 • Обяд
 • Материали от събитието
 • Уъркшоп достъп
 • Презентации
 • Гала вечеря

Ранно записване VIP достъп
до 15 септември

249лв.

 • VIP място
 • Кафе пауза
 • Обяд
 • Материали от събитието
 • Уъркшоп достъп
 • Презентации
 • Гала вечеряСтандартен достъп
до 15 септември
99лв.

 • Стандартно място
 • Кафе пауза
 • Обяд
 • Материали от събитието
 • Уъркшоп достъп
 • Презентации
 • Гала вечеря

PRO достъп
до 18 октомври
149лв.

 • Стандартно място
 • Кафе пауза
 • Обяд
 • Материали от събитието
 • Уъркшоп достъп
 • Презентации
 • Гала вечеря

VIP достъп
299лв.

 • VIP място
 • Кафе пауза
 • Обяд
 • Материали от събитието
 • Уъркшоп достъп
 • Презентации
 • Гала вечеря

Спонсори

Място на събитието

Capital Fort, София

бул. Цариградско шосе 90

Newsletter

С изпращането на дании, вие давате съгласие за обработка на лични данни, с цел комуникация на организаторите на събитието.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас

Адрес:

гр. София, бул. Ал. Стамболийски 239 ет 10

Телефон

0896 704 665